Oferta Liceu

FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
– primar zi
– gimnazial zi
– gimnazial cu frecvenţă redusă
– liceal zi
– liceal seral
– liceal cu frecvenţă redusă
– programul A Doua Şansă  secundar inferior