Oferta Liceu

FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT: – primar zi – gimnazial zi – gimnazial cu frecvenţă redusă – liceal zi – liceal seral – liceal cu frecvenţă redusă – programul A Doua Şansă  secundar inferior